Omite Meniu principalOmite Informatii utile

Informatii utile

Pentru detalii legate de selecţia membrilor în grupurile de lucru adresa de contact este dru_mebdn_en@rocnee.eu.

Adresa Centrului National de Evaluare si Examinare este
str. Gen Berthelot nr. 26 sector 1 Bucuresti, cod 010168.


A P E L

PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI DE INCLUDERE

în grupurile de lucru pentru activitatea: Formarea de formatori(A5) , subactivitatea Pretestarea practică a modelului teoretic propus

prin modulele de formare,


Obiectivul general al proiectului

Realizarea şi implementarea la nivel naţional a unui program pilot pentru dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice cu abilităţi IT dobândite pe cale non-formală şi informală, a cadrelor didactice cu dublă specializare (inclusiv informatică) şi a informaticienilor de a lucra eficient în echipă cu profesorii­ evaluatori paricipanţi la evaluările şi examenele naţionale, cu scopul proiectării şi implementării eficiente a unei structuri de baze de date operaţionale pentru colectarea, stocarea, validarea şi analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor evaluărilor şi examenelor naţionale, făcând astfel posibilă generarea raportului individual de performanţă la evaluare/ examen pentru fiecare candidat. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice axei prioritare 1, vizând realizarea obiectivelor Lisabona, prin creşterea directă, monitorizabilă şi măsurabilă a calităţii informaţiilor privind cunoştinţele, deprinderile, competenţelor elevilor şi ale candidaţilor la evaluările şi examenele naţionale.


Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Realizarea unei aplicaţii software care să permită instruirea informaticienilor şi a profesorilor­ evaluatori în vederea participării la evaluările şi examenele naţionale.
 2. Realizarea unei platforme în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cadrelor didactice cu abilităţi IT dobândite pe cale non-formală şi informală.
 3. Formarea de formatori care să implementeze un program pilot pentru dezvoltarea competenţelor informaticienilor şi profesorilor­ evaluatori paricipanţi la evaluările şi examenele naţionale.
 4. Pilotarea aplicaţiei care va face posibilă generarea raportului individual de performanţă la evaluare/ examen pentru fiecare candidat la examenele şi evaluările naţionale.
 5. Implementarea la nivel naţional a unui program pilot pentru dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice cu abilităţi IT dobândite pe cale non-formală şi informală, a cadrelor didactice cu dublă specializare (inclusiv informatică) şi a informaticienilor de a lucra eficient în echipă cu profesorii­ evaluatori paricipanţi la evaluările şi examenele naţionale.
 6. Implementarea eficientă a unei structuri de baze de date operaţionale pentru colectarea, stocarea, validarea şi analiza calitativă şi cantitativă a rezultatelor evaluărilor şi examenelor naţionale, făcând astfel posibilă generarea raportului individual de performanţă la evaluare/ examen pentru fiecare candidat.
 7. Creşterea directă, monitorizabilă şi măsurabilă a calităţii informaţiilor privind cunoştinţele, deprinderile, competenţelor elevilor şi ale candidaţilor la evaluările şi examenele naţionale.


Obiectivele selecţiei

În vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului se va realiza o bază de date cu potenţiali colaboratori. Dintre aceştia se vor constitui grupuri de lucru pentru fiecare judeţ în parte, având ca scop dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi evaluărilor din învăţământul preuniversitar.


Activităţile pe care le vor desfăşura sunt:

 1. alcătuirea bazelor iniţiale de date;
 2. structurarea bazelor de date la nivel judeţean;
 3. utilizarea aplicaţiei dedicate;
 4. raportarea datelor obţinute în urma corectării;
 5. utilizarea manualului corectorului pentru analiza statistică ulterioară a rezultatelor candidaţilor;
 6. prelucrarea electronică a fişierelor;
 7. respectarea criteriilor de validare predefinite;
 8. validarea datelor introduse.


Vor fi selectate două categorii, astfel :

 • pentru prima categorie vor fi selectaţi din fiecare judeţ câte 2 experţi responsabili cu comunicarea virtuală din cadrul ianspectoratelor şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de la punctele: a, c, d, e, f, g, h;
 • pentru a doua categorie vor fi selectaţi din fiecare unitate şcolară câte un responsabil, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de la punctele: a, b, g, h.


Criterii de selecţie

Persoanele care aplică pentru a fi membri în grupul de lucru pentru această activitate vor fi evaluate, în vederea selecţiei, conform următoarelor criterii cumulate:


 • pentru prima categorie de experţi :
 1. să fie cadru didactic/ cadru didactic auxiliar/ alte categorii de salariaţi încadraţi cu norma de bază pe un post/ catedră dintr-o unitate de învăţământ/ inspectorat şcolar;
 2. să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul informatică/ statistică/ calculatoare / matematică / posesoare a unor certificate recunoscute precum ECDL sau CISCO/ a absolvit o altă facultate împreună cu un curs în domeniul calculatoarelor / informaticii;
 3. să fi fost persoană de contact în sesiunile anterioare ale examenelor / evaluărilor / concursurilor naţionale şi să fi respectat întocmai procedurile de utilizare ale acestuia;
 4. să aibă capacitate de lucru în echipă şi de respectare a hotărârilor luate în grupurile de lucru;
 5. să aibă acces Internet pentru contact electronic permanent;
 6. să manifeste disponibilitate pentru deplasări, documentare în arhive şi biblioteci, capacitate de efort prelungit.


 • pentru a doua categorie de experţi:
 1. să fie profesor din învăţământul preuniversitar cu specializarea informatică/ automatizări şi calculatoare/ calculatoare/ cibernetică/ statistică economică/ absolvenţi cu licenţă a unei facultăţi de învăţământ superior de lungă durată, posesoare a unor certificate recunoscute precum ECDL sau CISCO/ a absolvit o altă facultate împreună cu un curs în domeniul calculatoarelor / informaticii, cu abilităţi în aplicarea competenţelor TIC ( Microsoft Office ) specifice ariei curriculare, abilităţi de operare PC şi navigare Internet;
 2. să aibă vechime de minim 3 ani în învăţământ;
 3. să posede capacitate de lucru în echipă şi de respectare a hotărârilor luate în grupurile de lucru;
 4. să fi fost persoană de contact în sesiunile anterioare ale examenelor / evaluărilor/ concursurilor naţionale şi să fi respectat întocmai procedurile de utilizare ale acestuia sau să fie familiarizat cu cerinţele utilizării certificatului SSL;
 5. să dispună de acces Internet pentru contact electronic permanent;
 6. să manifeste disponibilitate pentru deplasări , documentare în arhive şi biblioteci, capacitate de efort prelungit.

Vor avea prioritate în cadrul selecţiei persoanele care au fost responsabili cu cominicarea vituală/ persoane de contact în cadrul sesiunilor anterioare ale examenelor/ evaluărilor/ concursurilor naţionale şi să fi respectat întocmai procedurile de utilizare ale acestuia În procesul de selecţie se va avea în vedere şi criteriul distribuţiei regionale.


Procedura şi calendarul de selecţie

Selecţia se va desfăşura astfel:

 • 14-20 decembrie 2010 - înscrierea candidaţilor prin completarea on-line, la adresa www.dru.rocnee.eu a formularelor următoare:
 • formular de înscriere completat on line (după modelul anexat);
 • declaraţie;
 • curriculum vitae (tip Europass);
 • trimiterea acestora în format electronic, la adresa de e-mail dru_mebdn_JJ@rocnee.eu, unde JJ este indicativul de judeţ, (de exemplu pentru un candidat din judeţul Argeş va fi dru_mebdn_AG@rocnee.eu) şi după ce au fost selecţionaţi, formularele printate, vor fi semnate şi trimise la adresa Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare str. Gen Berthelot nr. 26 sector 1 Bucureşti, cod 010168.
 • 11- 20 ianuarie 2011- contactarea candidaţilor selecţionaţi, prezentarea programului şi a condiţiilor de lucru.


Alte detalii legate de selecţia membrilor în grupurile de lucru pot fi obţinute prin intermediul adresei de e-mail dru_mebdn_en@rocnee.eu


MANAGER DE PROIECT,

Silviu Cristian MIRESCU


Omite LogareOmite Calendar

Calendar

Du Lu Ma Mi Jo Vi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 Azi marţi, 28 februarie 28     
Omite Formulare in format PDF